Đã Đóng

Big Shot Project

20 freelancer chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

ChetnaArts

My self Gaurav, Am a Graphic Designer. I saw that you're looking for Big Shot Project LOGO Design. I'm Specialist in 2D-3D Logo, Illustrator, Photoshop, 3d Max, Illustration & Power-Point. My consistent track record Thêm

$16 USD / giờ
(2318 Nhận xét)
8.5
GraphicFuture93

Hi, I'm Ready to start Right-Away on your " Big Shot" project. Please visit our portfolio: https://www.freelancer.com/u/GraphicFuture93 I'm very Well at logo designs, 2d -3d Graphics, Animation ,Photoshop, Adobe-Illu Thêm

$19 USD / giờ
(1297 Nhận xét)
7.9
sparkingdesigns

Hi there, I have gone through the project description of your Big Shot Project project and can provide you the quality work within the deadline. Link to portfolio: https://www.freelancer.com/u/sparkingdesigns Please i Thêm

$20 USD / giờ
(691 Nhận xét)
7.7
swsindia

HI DEAR client, Just checked your "Big Shot Project " job requirement and I can convert your ideas into digital form. All of my work is based on Unique Concept, Fast Turnaround, Revisions till you satisfied and compl Thêm

$25 USD / giờ
(895 Nhận xét)
8.1
InnovativeArt10

Hi, I am ready to work on your project about " sexual abuse in mentally retarded children" . I have got the idea that what you want is a classic, elegant and professional design with a more corporate and business look. Thêm

$16 USD / giờ
(748 Nhận xét)
7.2
(273 Nhận xét)
6.4
technologybeach

Hello sir/madam, I am expert logo designer, business card and package design etc. I have vast range of aexperience in designing. I read your offer description with carefully and i will do your job according to your re Thêm

$20 USD / giờ
(34 Nhận xét)
6.0
OnestopIn

Xin chào, Tôi thấy rằng bạn đang tìm kiếm một LOGO cụ thể trong mô tả của mình. Tôi tin tưởng rằng với một chút sáng tạo, tôi có thể nghĩ ra một thứ gì đó thực sự sáng tạo sẽ nói và đại diện cho doanh nghiệp của bạn và Thêm

$20 USD / giờ
(41 Nhận xét)
6.0
sahildogra222

Hey, How are you? I know you have several tempting proposals here, but I guarantee you to be impressed by my work. I have various skills in design, Illustration, Photoshop, Graphic Design, Logo Design and Illustrato Thêm

$15 USD / giờ
(67 Nhận xét)
4.9
irakhan088

Hello there I am experienced and passionate for .... Big Shot Project I specialize in all kind of graphic design I can provide you with brilliant concept to improve your business and can show you samples of my previous Thêm

$20 USD / giờ
(29 Nhận xét)
4.6
Uniquesplash

Hi there, Sure I will create your logo. I'm getting it and want to discuss more -Creative Concepts -Multiple Formats provide with high resolution -Unlimited Revisions until you are 100% satisfied Kindly check our por Thêm

$20 USD / giờ
(13 Nhận xét)
3.0
Myvision11

Hello there,I have read about "Big Shot Project " project details and happy to start immediately on it and. I can provide you with different eye-catching artwork according to your business requirement.  i will give you Thêm

$20 USD / giờ
(7 Nhận xét)
2.5
mkushwah66666

Hello there . I have gone through you  job description Big Shot Project.I can definitely do it for you according to project brief. I will start work immediately and I will give you a guarantee of your project will be d Thêm

$22 USD / giờ
(3 Nhận xét)
1.5
pankajadhikari06

13 years of Experienced full stack developer Hello, I can create your PROJECT: As we are an experienced full stack website developer having skills such as HTML,CSS AND BOOTSTRAP(LATEST VERSIONS), Graphic Design, PH Thêm

$20 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.4
katyura

Hey there, Please come on chat to have a short discussion on the project. We already have a market presence as Cafecodex. I can help you out in this. Thanks & Regards, Chandresh Katyura

$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
dinidu288

Dear Sir, I’m a professional designer and animator.I can do any type of design work and other .I’m a familiarizing ,just send me more details and job order,then I can it now,I’m willing to work with this project. Thank Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
PhuNguyen993

- nghiên cứu các thông tin về xâm hại trẻ em qua các trang mạng xã hội =>> lên ý tưởng qua việc phát thảo trên giấy =>> triển khai

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Hanhuyen10

xin chào. Tuy em chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng em sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu và hoàn thành tốt công việc. hãy cho em một cơ hội.

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
toanthanh1412

Tôi là Toàn, tôi hy vọng sẽ có được công việc này

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Tuananh288

Tôi là Giảng viên ngành Kinh tế - Luật tại Hà Nội, 26 tuổi. Mặc dù không hiểu sâu và có sẵn số lượng nhiều tài nguyên về vấn đề nghị luận xã hội nêu trên, tuy nhiên, tôi được xem là một người hợp tác tốt trong cả giai Thêm

$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0