Đã Đóng

Build me a logo

Looking to brand my names.

I have 2 projects

1) Tlamb Inc- nice elegantprofessional styling

2) Terry Lamb- signature logo

I am a celebrity tax strategist

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, Photoshop, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Fresno, United States

ID dự án: #34030228