Đã Đóng

Business proposal, investors pitch deck, logo, simple website and invoice # 2

Business proposal, investors pitch deck, logo, simple website and invoice # 2

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Kế hoạch kinh doanh, Tạo thương hiệu, Nhận diện thương hiệu

Về khách hàng:
( 29 nhận xét ) CHIRIRBANDAR, Bangladesh

ID dự án: #34321223