Đã hoàn thành

CityWines Logo

Hi! We need a logo for [url removed, login to view] Any ideas??

Kĩ năng: Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: any logo, citywines, logo ideas, brycep

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #149570

Được trao cho:

brycep

Hi!Plz chk the PMB for [login to view URL],Bryce

$45 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

FlashForBolivia

Hi. we are bachelors in graphic design please check our portfolio in your PM

$60 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
4.4
barlass786

Hi, we are offering our services for this project. Thanks

$65 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
3.3
asaikiran1979

Hi, Can create a LOGO for you ASAP. Please award...for me to start and complete ASAP......! Thank you.

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
jess5658

Hi, Would love to create your logo for you, please see PM for details, can start asap. Jessica

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0