Đã Đóng

Create a Video

Tôi muốn dự án của tôi được đánh dấu là một dự án cấp bách. Nhận phản hồi nhanh hơn từ nghề tự do để có được dự án của bạn bắt đầu trong vòng 24 giờ!

làm video đăng lên youtube không bị dính bản quyền

Kĩ năng: 3D Animation, Thiết kế 3D, 3D Modelling, Thiết kế logo, Dịch vụ video

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) thanh hoa, Vietnam

ID dự án: #11696483

3 freelancer chào giá trung bình₫5259424 cho công việc này

eyedeahouse

Hi, We are excited to work on your project. We are a Top Rated and Highly Ranked Video Creation Agency specialists in 2D Explainer Video Animation. We Can Provide: -Script (If Required) -Voiceover All languages, A Thêm

₫8142777 VND trong 6 ngày
(245 Nhận xét)
8.0
VideoXperts

Hi, I just checked your details, yes I'm able to implement it effective way. I am very much interested to work on your project, We only apply for what we can do, So hiring us will not disappoint you at all. you can Thêm

₫7435496 VND trong 4 ngày
(197 Nhận xét)
7.4
Matrixtechsol

Hello, Hope You Doing Well | I have some Queries regarding your Video: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- • Which Type of video you want? (Like Expl Thêm

₫200000 VND trong 1 ngày
(128 Nhận xét)
6.4