Đã Hủy

crop an image

We need an image cropped & a shadow placed in the back.

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: placed, an logo, shadow, image, image crop, crop, image need, crop logo, logo crop, image logo design, image logo, need image

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Calgary, Canada

Mã Dự Án: #11305