Đang Thực Hiện

Design cycling Kit

Job Description:

I need someone to design a cycling modern sophisticated kit based on our logo for a cycling company

Please look at [login to view URL]

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Nhận diện thương hiệu, Photoshop, Thiết kế 3D

ID dự án: #35863511