Đang Thực Hiện

design a logo

for a lash ecommerce company selling lash supplies for lash extensions. looking for someone that can draw a unique graphic and may possibly be able to collaborate on a future square space site.

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Illustrator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Germantown, United States

ID dự án: #34001352

Được trao cho:

(26 Đánh Giá)
6.2

101 freelancer chào giá trung bình$366 cho công việc này

(2387 Nhận xét)
9.8
(5326 Nhận xét)
10.0
(4746 Nhận xét)
9.8
(1671 Nhận xét)
9.1
(4840 Nhận xét)
9.2
(3281 Nhận xét)
9.1
(3052 Nhận xét)
9.3
(1004 Nhận xét)
9.0
(263 Nhận xét)
9.1
(1164 Nhận xét)
9.0
(1959 Nhận xét)
8.7
(2553 Nhận xét)
8.7
(333 Nhận xét)
8.7
(1475 Nhận xét)
8.5
(1352 Nhận xét)
8.4
(617 Nhận xét)
8.3
(762 Nhận xét)
8.5
(2753 Nhận xét)
8.6
(920 Nhận xét)
8.2
(1336 Nhận xét)
8.1