Đã Đóng

Làm edit cho phim ngắn của tôi

2 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

LinhBoi

mình làm được bạn ơi! My name is Linh, i'm a video editor i have made many video for some organization at Vietnam and i also made video on my university dipartment. I can make simple video with great context and creati Thêm

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NamDesign01

Mình muốn nhận làm video dạng như thế này và hợp tác duy trì kênh lâu dài, mình đã có kinh nghiệm làm youtube với một người anh.

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0