Đã hoàn thành

Info Boxes - Pinky Only

Được trao cho:

pinky

let's start:)

$65 USD trong 5 ngày
(1323 Đánh Giá)
8.4

7 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

aleksandardesign

Lets start

$30 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.5
scorpoan

Hi sir .. I know you thinking now that im still a beginner in this site, but it also doesn't means that im not a good designer. All i want from you is to give me a chance to try working with you on this project. Hop Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
0.7
AaliJee

Please contact me

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Tannim

Pls. check my details.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
brijeshk123

best idea for here.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zusams

Check your PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0