Đang Thực Hiện

Job for Raheel

Job to finish previous logo started.

Raheel is a Great designer

Thanks for applying

Hien Nguyen

Interactive Health Tech

Now we have 100 words lol

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: interactive health, logo tech, logo designer job, tech articles 600 words, job spec interactive design, health blog wanted job

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) balwyn, United States

Mã Dự Án: #1643137

Đã trao cho:

raheelah

Please check the PMB for details thanks.

$65 USD trong 2 ngày
(169 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

faysal24

Sir, i am ready for this work.

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0