Đã hoàn thành

Job for Raheel

Job to finish previous logo started.

Raheel is a Great designer

Thanks for applying

Hien Nguyen

Interactive Health Tech

Now we have 100 words lol

Kĩ năng: Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: interactive health, logo for tech, logo designer job, tech articles 600 words, tech corner article words google, online bengali writing job health issues, job spec interactive design, open job malolos may 2009 computer tech, health wellness coach job offers india, health blog wanted job, article content writing health job, non tech job technical background, tech writer average words per day

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) balwyn, United States

ID dự án: #1643137

Được trao cho:

raheelah

Please check the PMB for details thanks.

$65 USD trong 2 ngày
(169 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

faysal24

Sir, i am ready for this work.

$45 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0