Logo công ty

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế những logo công ty đa dạng, đặc sắc

Thiết kế logo Thiết kế đồ họa Lập trình C++ Lập trình C# Photoshop

ID dự án: #37265377

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$325 cho công việc này

komalshaikh92

Hello there! I will create an eye-catching, appealing logo for you. Because of my experience in creating compelling and customised logos, I can produce a design that truly reflects your company and resonates with your Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(113 Nhận xét)
6.9
a1services

Hi! Just checked your "Company logo " job requirement and I can convert your ideas into digital form. All of my work is based on Unique Concept, Fast Turnaround, Revisions till you satisfied and complete copyright in Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(347 Nhận xét)
7.1
imrananis316

✅✅✅✅✅ I am really interested in your Logo Design project. ✔️ I'm sure i can complete it before deadline. ✔️ I have 3+ years of experience in Graphics and Website Designing. ✔️ Thank u Sir/Madam.

$250 USD trong 2 ngày
(50 Nhận xét)
6.4
irakhan088

Hey this is Ira, read the description about Design diverse and unique company logosand I'm interested in work on this. Before draw a single line, I’ll discuss your vision for your company logo with you. I don’t want to Thêm

$251 USD trong 1 ngày
(64 Nhận xét)
5.7
rafeyshaikh29

Hello, I'm here to craft a captivating Company logos. My expertise ensures an engaging and memorable design. Proficient in Adobe Illustrator, Pixel Lab, Photoshop, Inkscape, Canva, and more, I've delivered 500+ logos Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(28 Nhận xét)
4.6
CentaurusTec

Hello There, I will create an elegant and eye-catching logo design for companies, As a skilled graphic designer with a keen eye for aesthetics and a passion for branding, I understand the significance of a compelling Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
4.8
Pawankd87

I'm Pawan, a Graphic Designer and Logo Designer with extensive experience in graphic design, logo design, Photoshop and other related fields. As the best fit for your project, I can confidently guarantee fast delivery Thêm

$400 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.2
Rafaelvascon01

Olá posso fazer o seu logo com muita facilidade segundo a minha experiência na profissão, conforme o senhor (a) pedí entregarei, no aguardo .

$500 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fazerdinheiro367

Olá! Criei um logotipo atraente e atraente para você. Devido à minha experiência na criação de logotipos específicos e personalizados, posso produzir um design que realmente reflita sua empresa e ressoe com seu público Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vutan16122000

Chào anh/chị, Em là 1 frontend dev, em có khiếu thẩm mĩ và khả năng sử dụng phần mềm thiết kế figma. Em cảm thấy mình có thể thực hiện công việc này. Tuy nhiên, em là người mới chưa nhiều kinh nghiệm, nên nếu sản phẩm Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trinhthuylinh205

Tinh thần làm việc nghiêm túc Logo theo yêu cầu điều chỉnh theo mong muốn của nhà thầu để đạt hiệu quả cao nhất

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0