Đã Đóng

Logo Creation & website

I am developing a new company focusing on recruitment into the real estate market. I need help with logo creation, website development and some digital marketing materials

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, Photoshop, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #33740468