Đã Hủy

Logo Design

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: logo design software, free logo design templates, logo design ideas, logo design inspiration, logo design app, free logo services, logo maker free download, free logo design and download, game logo design freelancer, eyelash logo design freelancer, custom logo design freelancer, find logo design freelancer, graphic logo design freelancer, business logo design freelancer, medical logo design freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14826128

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp250000 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(104 Đánh Giá)
5.8
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6