Đang Thực Hiện

Logo Design

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: logo design software, logo maker free download, logo design ideas, logo design inspiration, free logo design templates, free logo services, logo design free download, logo design app, game logo design freelancer, eyelash logo design freelancer, custom logo design freelancer, find logo design freelancer, graphic logo design freelancer, business logo design freelancer, medical logo design freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14831415

Đã trao cho:

bryankristian94

A proposal has not yet been provided

Rp200000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp225000 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0