Đang Thực Hiện

Logo Design

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: logo design inspiration, logo design software, logo design app, logo design free download, logo design ideas, free logo services, logo maker free download, free logo design templates, game logo design freelancer, eyelash logo design freelancer, custom logo design freelancer, find logo design freelancer, graphic logo design freelancer, business logo design freelancer, medical logo design freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14843067

Đã trao cho:

neeldevani2806

A proposal has not yet been provided

Rp120000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp185000 cho công việc này

designsjockey

Hello sir, I am working with Adobe Photoshop from last ten year. Thanks and Regards Darpan Joshi Stay tuned, I'm still working on this proposal.

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0