Đang Thực Hiện

Logo Design -- 4

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kĩ năng: Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: free logo templates, free logo design online, free logo design and download, logo maker free download, free logo download, free logo design software, free logo design templates, free logo services, online logo design for freelancer, logo design with freelancer, logo design wettbewerb freelancer, logo design uk freelancer, logo design team freelancer, logo design jobs freelancer, logo design in freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

ID dự án: #14859336

1 freelancer đang chào giá trung bình Rp150000 cho công việc này

raunakjangid305

no negotitaions Relevant Skills and Experience logo design Proposed Milestones Rp150000 IDR - Jangid

Rp150000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0