Đang Thực Hiện

Logo Design -- 4

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: free logo templates, free logo design online, free logo design and download, logo maker free download, free logo download, free logo design software, free logo design templates, free logo services, online logo design for freelancer, logo design with freelancer, logo design wettbewerb freelancer, logo design uk freelancer, logo design team freelancer, logo design jobs freelancer, logo design in freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14859336

Đã trao cho:

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp200000 cho công việc này

raunakjangid305

no negotitaions Relevant Skills and Experience logo design Proposed Milestones Rp150000 IDR - Jangid

Rp150000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0