Đã Hủy

Logo Design -- 3

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around Rp 15000000 - 30000000 IDR and I need this project to be done within one month

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: logo design wettbewerb freelancer, logo design team freelancer, logo design jobs freelancer, logo design contests freelancer, cost logo design freelancer, budget logo design freelancer, logo design online freelancer, logo design shopify help, logo design contest freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14869438

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp24814815 cho công việc này

Rp25000000 IDR trong 30 ngày
(13 Đánh Giá)
3.5
Rp25000000 IDR trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6
Rp24444444 IDR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.4