Đã Hủy

Logo Design -- 2

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around $ 12 - 30 SGD and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: logo design wettbewerb freelancer, logo design team freelancer, logo design jobs freelancer, logo design contests freelancer, cost logo design freelancer, budget logo design freelancer, logo design online freelancer, logo design shopify help, logo design contest freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore

Mã Dự Án: #14881067

2 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

abuelmagdh32

A proposal has not yet been provided

$21 SGD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$27 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0