Đang Thực Hiện

Logo Design -- 2

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: logo design wettbewerb freelancer, logo design team freelancer, logo design jobs freelancer, logo design contests freelancer, cost logo design freelancer, budget logo design freelancer, logo design online freelancer, logo design shopify help, logo design contest freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14887094

Đã trao cho:

ibnsharof

A proposal has not yet been provided

Rp150000 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp225000 cho công việc này

Rp300000 IDR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.4