Đã Hủy

Logo Design -- 2

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around ₹ 600 - 1500 INR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: logo design wettbewerb freelancer, logo design team freelancer, logo design jobs freelancer, logo design contests freelancer, cost logo design freelancer, budget logo design freelancer, logo design online freelancer, logo design shopify help, logo design contest freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14906391

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.3
shoppingsamrat

Hello Sir, I am Amit Singhania, Web Developer Experience More than 7 Years. We are a leading Web Designing, Development, Mobile Application & digital marketing agency. We gone through your requirement Relevant Skills Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0