Đã hoàn thành

Logo Design

easy logo design:

- BLACK AND WHITE COLOR

- DELIVERY ILLUSTRATOR FILE

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Illustrator, Photoshop, Minh họa

Về khách hàng:
( 67 nhận xét ) Teramo, Italy

ID dự án: #33763234

Được trao cho:

(1672 Đánh Giá)
8.1

178 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

(5304 Nhận xét)
10.0
(4801 Nhận xét)
9.8
(4762 Nhận xét)
9.2
(3288 Nhận xét)
9.0
(4951 Nhận xét)
9.2
navyaarts13

Hi, I have read your requirements and I’m pretty confident that I will be able to get your project "Logo Design " work done within the given time your requirements conclude. I will provide you Quick draft after aw Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(2458 Nhận xét)
8.8
(1215 Nhận xét)
9.0
(2713 Nhận xét)
8.7
(1932 Nhận xét)
8.7
(1469 Nhận xét)
8.5
(761 Nhận xét)
8.5
(1839 Nhận xét)
8.5
(1528 Nhận xét)
8.3
(614 Nhận xét)
8.3
(1489 Nhận xét)
8.3
(1043 Nhận xét)
8.2
(659 Nhận xét)
8.0
(1148 Nhận xét)
8.0
(1313 Nhận xét)
8.0
(2233 Nhận xét)
8.1