Đã Đóng

Logo Design

To redesign an existing logo that helps to project the image of the company.

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Photoshop, Illustrator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bristol, United Kingdom

ID dự án: #34393816

126 freelancer chào giá trung bình£73 cho công việc này

(5356 Nhận xét)
10.0
(4810 Nhận xét)
9.8
(1697 Nhận xét)
9.2
(3002 Nhận xét)
9.3
(4881 Nhận xét)
9.2
(3315 Nhận xét)
9.1
(4950 Nhận xét)
9.2
(1758 Nhận xét)
9.1
(3075 Nhận xét)
9.3
(336 Nhận xét)
8.7
Irfankaredia

Greetings, I am interested in your project Logo Design. I am an experienced graphics designer with 10 years of experience in Graphic Design, Photoshop, Logo Design and Illustrator. I have done relevant work like thes Thêm

£120 GBP trong 2 ngày
(1155 Nhận xét)
8.8
(1221 Nhận xét)
9.0
(1497 Nhận xét)
8.5
(767 Nhận xét)
8.5
(2798 Nhận xét)
8.6
(1993 Nhận xét)
8.7
(622 Nhận xét)
8.3
(2317 Nhận xét)
8.1
(1352 Nhận xét)
8.1
(761 Nhận xét)
8.5