Đóng

Logo Design for Bag Seller

Dự án này đã được trao cho Identity12 với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need a logo designed for my business Shopping Bag World. It should feature the name of the business, a simple (possibly abstract) drawing of a bag and the web address www.ShoppingBagWorld.com. The business will be a wholesaler of environmentally friendly jute, cotton and paper shopping bags. The colour of the logo should be green. The logo should be suitable for stationary, business cards and also to be printed larger on the side of shopping bags. There could be an environmentally friendly theme if possible.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online