Đang Thực Hiện

Logo Design

Hi. I want you to make a logo for my blog.

Logo should be small and colourfull.

It should have a circle around it

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: want logo blog, logo circle design, logo blog, blog logo, logo circle, circle design, design circle, circle logo design, circle logo, logo design blog, design logo illustrator, wine design logo, shirt graphic design logo, design logo adobe illustrator, graphic design logo simplicity, design logo good resolution, shirt djs design logo, locke design logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

Mã Dự Án: #1078474

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Shangruff09

Hi. I will complete the project for you.! I am a professional logo designer .!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0