Đã Đóng

LOGO For Blockchain Project

in need of a logo for a blockchain project.

what sort of logo fits such a niche?

candidate must answer this question on his/her bid.

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Photoshop, Illustrator, Thiết kế 3D

Về Bên Thuê:
( 234 nhận xét ) Kathmandu, Nepal

ID dự án: #31556120