Đã Hủy

logo for sakachan ONLY

This is to pursue the collaboration on the previous logo

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: sakachan, collaboration, missze, logo design collaboration, collaboration logo, collaboration logo design, logo logo

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Salluit, Canada

Mã Dự Án: #30866