Đã Đóng

logos designer needed

I'm looking for a logo designer who can design very well for our company

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Photoshop, Illustrator, Thiết kế Banner

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Australia

ID dự án: #34297608

134 freelancer chào giá trung bình$348 cho công việc này

(5386 Nhận xét)
10.0
(2462 Nhận xét)
9.8
(4843 Nhận xét)
9.8
(1699 Nhận xét)
9.2
(1772 Nhận xét)
9.1
(3359 Nhận xét)
9.1
(1999 Nhận xét)
8.7
(2666 Nhận xét)
8.7
(337 Nhận xét)
8.7
(1249 Nhận xét)
9.1
(1504 Nhận xét)
8.5
(1074 Nhận xét)
8.3
(779 Nhận xét)
8.5
PolestarDesigns

Hello, I will professionally help you out with your project “logos designer needed” with the description "I'm looking for a logo designer who can design very well for our company......". Let me know timeline? Multi-ta Thêm

$250 AUD trong 4 ngày
(867 Nhận xét)
8.4
(1545 Nhận xét)
8.3
(281 Nhận xét)
8.4
(1179 Nhận xét)
8.0
(85 Nhận xét)
7.8
(1617 Nhận xét)
7.8
(1137 Nhận xét)
7.9