Đã Đóng

MEMBUAT VIDEO

Kami mencari orang yang ahli membuat Video 3D.

Kỹ năng: Thiết kế 3D, Thiết kế logo, Dịch vụ video, VideoScribe

Xem thêm: kami mencari support freelance, membuat sebuah video, membuat video undangan android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lampung Utara, Indonesia

Mã Dự Án: #14912030

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp194444/giờ cho công việc này

Rp166666 IDR / giờ
(213 Đánh Giá)
6.6
Alexk3d

A proposal has not yet been provided

Rp222222 IDR / giờ
(13 Đánh Giá)
5.0