Đã Đóng

I need a business’s logo

I have what I want in mind, need someone to make it for me. I need it in PNG and SVG

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Southbridge, United States

ID dự án: #34304319

116 freelancer chào giá trung bình$62 cho công việc này

(2409 Nhận xét)
9.8
(4724 Nhận xét)
9.8
(4883 Nhận xét)
9.2
(1699 Nhận xét)
9.2
(3278 Nhận xét)
9.0
(4887 Nhận xét)
9.2
(1972 Nhận xét)
8.7
(1487 Nhận xét)
8.5
(2444 Nhận xét)
8.6
(753 Nhận xét)
8.5
PolestarDesigns

Hope you’re having a good day, I have checked your project “I need a business’s logo” having description "I have what I want in mind, need someone to make it for me.......". I have understood the brief and I can finish Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(853 Nhận xét)
8.4
(1355 Nhận xét)
8.1
(617 Nhận xét)
8.3
(1540 Nhận xét)
8.3
(282 Nhận xét)
8.4
(1682 Nhận xét)
8.1
(2316 Nhận xét)
8.1
(1304 Nhận xét)
8.0
(1604 Nhận xét)
7.8
(447 Nhận xét)
7.7