Đang Thực Hiện

Need A Logo Design for one of my websites

As previously discussed

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: previously discussed, respiro, w3bmaster, discussed

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Buzau, Romania

Mã Dự Án: #60165

Đã trao cho:

respiro

Thank you!

$70 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
6.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

delight

Hi...please check PM box for details. Thank you.

$50 USD trong 3 ngày
(66 Đánh Giá)
6.3
redteam

hi,please check the PM,thanks

$40 USD trong 1 ngày
(56 Đánh Giá)
5.8
osky

Please, check you post PM for samples of my work

$40 USD trong 4 ngày
(40 Đánh Giá)
5.3
Severed

Check PM for details. Thanks.

$50 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0