Đang Thực Hiện

Need a logo!!!

Được trao cho:

MozesILA

Im ready to get the job done. Please ready the p.m I sent.

$50 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

oceandeveloper

Hi, we can do this. Please open your pmb for more details. Thanks-Cindy.

$50 USD trong 3 ngày
(45 Nhận xét)
5.4
osky

Please, check you post PM for samples of my work

$35 USD trong 2 ngày
(40 Nhận xét)
5.3
ezequiel

Best design, best price and quick. Ask for samples or visit [login to view URL]

$30 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
4.8
SeanMurphyDesign

Ill do it for you check your PMB

$80 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
1.0