ngannmiu

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế logo

Thiết kế logo Thiết kế đồ họa Photoshop Illustrator Thiết kế Photoshop

ID dự án: #38011321

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa hôm qua đang mở

11 freelancer chào giá trung bình$76 cho công việc này

eyenetindia

Hello, I have gone through your project description " Logo design" and I am highly interested in delivering you a quality service at Reasonable pricing. I will give you :- • Initial Draft within Agreed Timeframe Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(962 Nhận xét)
7.9
iGTTech

Hey there! As a graphic designer, I propose to elevate your brand through compelling visual narratives. With a keen eye for aesthetics and a deep understanding of your target audience, I'll craft designs that resonate Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(342 Nhận xét)
7.4
joyacreative

✔️✔️ Logo Expert ✔️✔️ Good day! I have studied about your project " logo design " I am expert in logo designing. I assure you quality of work Design with unlimited changes in resolution. Initial draft submission 24 h Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(616 Nhận xét)
6.5
giaphung2k1

Xin chào I can do this project. I am a professional Linux and developer in PHP, Wordpress, Laravel, Magento, Joomla, Prestashop, OpenCart, Yii, NodeJS, ReactJS, Angular, Vue.js, HTML5, CSS3 and jQuery. I can do this Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(22 Nhận xét)
3.9
ZebroTech009

I am equipped with the knowledge and skills to tackle your logo design project. I have a deep understanding of how a logo can visually communicate the essence of a brand and leave a lasting impression. My expertise inc Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
3.2
Nitepu

I have done logos before, I actively study graphic design and use Photoshop, you can see a example of my design on the back side of the visit card I did to a Instagram store page.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ChunCake352

Tôi có thể hoàn thành thiết kế logo cho bạn nhanh nhất có thể và chỉnh sửa logo thêm cho bạn miễn phí và hỗ trợ bạn lâu dài. Thế mạnh của tôi là thiết kế logo và banner

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bimqb12

Hi Em là Kiên, em có thể hổ trợ chị thiết kế logo theo yêu cầu bên mình mong muốn ạ! Em cảm ơn! Kien Nguyen

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vanhoastudio2001

Xin chào! Tôi là người thiết kế logo có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực thiết kế và đã tham ra cuộc thi thiết kế của adobe

$140 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Elenanh

Em nhận job này ạ, điểm mạnh của em là về logo vẽ tay hoặc tối giản. Nhận hỗ trợ về logo đến khi khách hàng hài lòng ạ.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0