Đang Thực Hiện

Only for Dutch Design Queen

This is only for Dutch Design Queen to accept. Thanks

Hi Marjolein ,

Pls accept under this project (same as first)

Haja Nazemuddeen : )

Others, pls do not bid

Kĩ năng: Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: for logo design, only, dutch project

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #43345