Đang Thực Hiện

Private For Balaban - Logo & Header Images

This is for custom designed logo and header images as discussed by PM. Thanks

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: balaban logo, custom designed logo, custom design logo, balaban, balaban design, amp logo rebrand, 2011 images design, custom design header, logo images header, header custom referer php, design header images, logo design header, custom header logo, header images, header custom, custom design images, logo private, private logo

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) Grandville, United States

Mã Dự Án: #1085387

Đã trao cho:

Balaban

Let's start)

$62 USD trong 3 ngày
(34 Đánh Giá)
5.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $56 cho công việc này

WebdesignsGURU

Let's start the project,check my PMB for details.

$70 USD trong 3 ngày
(60 Đánh Giá)
5.3
isurusampath

Hi sir please Check PM

$35 USD trong 2 ngày
(36 Đánh Giá)
4.6
mpejic

Check your pm

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
amirthaav

I will do my best.

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Naveedkha

I have 4 years experience in graphic designing and i am very professional in gtaphic designing

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
poonamgandash

I am interested in this project. visit PMB for details

$80 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0