Đang Thực Hiện

Private Project for DesignPassionate

Private Project

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: design private project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project logo, private project relinh, logo private, private logo

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Dublin, Ireland

Mã Dự Án: #1013526

Đã trao cho:

designpassionate

Thank you, ready to start

$150 USD trong 2 ngày
(191 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $98 cho công việc này

aleksandardesign

Lets start !

$45 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
5.5