Đang Thực Hiện

project for tedian - logo design 2

Đã trao cho:

tedian

Hi .Thank [url removed, login to view] do it.

$30 USD trong 1 ngày
(26 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

XtremeSolutions1

Hello sir, please for more details see PMB many thanks.

$40 USD trong 2 ngày
(186 Đánh Giá)
6.5