Đang Thực Hiện

Simple Logo design

5 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

codeguru786

please accept

$50 USD trong 2 ngày
(52 Nhận xét)
6.0
vitalsols

kindly check PM Thanks

$45 USD trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
shreesoft

Lets Start. Please check PMB. Regards Govind

$30 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
RGB

ready to start need more details in PMB

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
moonmicrosystem

i will charge only $25, thanking you .

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0