TEAM.

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I searching many people who start various work with me like Youtuber, affiliate marketing, digital marketing, freelancer, ecommerce, photographer, logo design etc. I will create a team of these things come and join us . We will make around 100$ or more per day.

Thiết kế logo YouTube Marketing liên kết Digital Marketing Nhiếp ảnh

ID dự án: #37222938

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình $140/giờ cho công việc này

agilifytechllc

Hi Sir/Madam, thanks for sharing your project requirements. Let's chat & share your vision and requirements with us. We will select the best team/developer suited to your project needs and start your risk free trial p Thêm

$200 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0