Đã Đóng

Thiết kế logo

Chúng mình muốn tìm một designer để thiết kế logo cho hội sinh viên. Chúng mình muốn có một logo sáng tạo, độc đáo và cũng mang đậm nét văn hóa của Việt Nam để thể hiện rõ mục đích của tổ chức: Quảng bá văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa, Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Villeurbanne, France

ID dự án: #31007015

45 freelancer chào giá trung bình€22 cho công việc này

(4210 Nhận xét)
9.1
navyaarts13

Hi, I have read your requirements and I’m pretty confident that I will be able to get your project "Logo design" work done within the given time your requirements conclude. I will provide you Quick draft after awardin Thêm

€30 EUR trong 1 ngày
(1950 Nhận xét)
8.6
(1554 Nhận xét)
8.5
(615 Nhận xét)
7.9
(1204 Nhận xét)
8.1
(393 Nhận xét)
7.8
articreations

Hello! I'm Aarti. I'm a creative graphic designer and my job - it's my favorite thing! I'm working perfectly and always developing, so my design is always up to date! I have experience in design over 7 years.I'm Thêm

€15 EUR trong 1 ngày
(536 Nhận xét)
7.2
DesignsQueen

Hi, I have read your project posted for design logo for the student union. Please must need to discuss before award the project to make clear and effective deal. I can design it attractive and provide you revisions Thêm

€30 EUR trong 1 ngày
(674 Nhận xét)
7.1
rehannageen

Hi Sir/Ma,am I'm Graphic designer. Specialist in LOGO DESIGN | BUSINESS CARD | FLYER | BROUCHER DESIGN | LETTERHEAD | EMAIL SIGNATURE | BANNER & HEADER I have been working on this for over 10 years and I'm Expert in Thêm

€12 EUR trong 1 ngày
(73 Nhận xét)
6.9
usmanamir1

Hi, A creative graphic designer as per my understanding you need a logo with eyecatching and engaging design . I have 4 years of experience I have done more than 300 creative logos,brochures,flyers and all sort of grap Thêm

€30 EUR trong 1 ngày
(118 Nhận xét)
6.9
sreedip

Lời chào hỏi, Tôi sẽ thiết kế một logo tuyệt vời cho hội sinh viên của bạn, sẵn sàng bắt đầu CÀNG SỚM CÀNG TỐT và luôn tự do thảo luận về công việc, yêu cầu. Hãy xem công việc của tôi: https://www.freelancer.com/u/sre Thêm

€18 EUR trong 1 ngày
(326 Nhận xét)
6.5
yunitasarike1

Hi There . This is HENDRO, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. I read your project details is "Logo" .that are according to my interest and expertise and i am interested in your project. I am Thêm

€30 EUR trong 1 ngày
(80 Nhận xét)
6.5
(311 Nhận xét)
6.3
zulartistcanada

Xin chào!! Bạn muốn có một LOGO ĐỘC ĐÁO cho "ĐOÀN KẾT SINH VIÊN"? theo "văn hóa Việt Nam"? chỉ cần nhấp vào liên kết nhất định của danh mục đầu tư Tôi đã thực hiện nhiều dự án liên quan đến công việc của bạn. https:/ Thêm

€24 EUR trong 1 ngày
(157 Nhận xét)
6.4
artqueen47

( I CAN DO IT ASAP WITH UNLIMITED REVESIONS) Greetings, I'm Naveen Kumar, I can read your project regard Thiết kế logo and i can provide it (ASAP). i'm a GRAPHIC DESIGNER with 5+ year experience. i will pro Thêm

€19 EUR trong 1 ngày
(181 Nhận xét)
5.7
joyacreative

Hey! I am neetu. A logo design specialist with 6+ year of experience in the field.I have gone through your ( Thiêt Kê logo ) job description. we can provide you a standout logo design based on the nature of Your busi Thêm

€8 EUR trong 1 ngày
(193 Nhận xét)
5.5
Solution24Seven

Hello, You are looking for a Logo design. Will provide you 2-3 concepts and all will be creative, eye catchy, professional, sleek, and minimal with unlimited revisions if needed. Files will be provided in original ve Thêm

€20 EUR trong 1 ngày
(49 Nhận xét)
5.5
iamshfiqjaan

Greetings! I have read your requirements and I’m pretty confident that I will be able to get your project "Logo design" work done within the given time your requirements conclude. I will provide you Quick draft after a Thêm

€19 EUR trong 1 ngày
(32 Nhận xét)
5.3
amazingarts06

"Chúng mình muốn tìm một designer để thiết kế logo cho hội sinh viên. Chúng mình muốn có một logo sáng tạo, độc đáo và cũng mang đậm nét văn hóa của Việt Nam để thể hiện rõ mục đích của tổ chức: Quảng bá văn hóa Việt N Thêm

€30 EUR trong 1 ngày
(110 Nhận xét)
5.3
Grafixbird199

Hello Upon checking your project description I would like to start work on that right away after short discussion on chat, I am motivated and passionate logo designer with 6 years of experience. will provide you profes Thêm

€27 EUR trong 1 ngày
(51 Nhận xét)
5.0