Thiết Kế Logo

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình có sẵn một mẫu logo đang sử dụng, mình muốn cải tiến nó theo hướng mới.

Thiết kế logo Thiết kế đồ họa Photoshop Illustrator Thiết kế Photoshop

ID dự án: #36984731

Về dự án

29 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

29 freelancer chào giá trung bình$65 cho công việc này

GraphicFuture93

Hello there! I am the designer you are looking for to help create the logo for your business. With over 10 years of experience in graphic design, Illustrator, logo design and Photoshop, I can guarantee fast turnaround Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(1924 Nhận xét)
8.2
giritech

Hi, I can start right away! I have read your job description regarding the project {Logo design }. I am 101% sure that I will do your job per your requirements. You can check my similar work here related to your jo Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(1898 Nhận xét)
8.5
designsmaker0

Hi, ⭐⭐⭐⭐⭐ Thanks for sharing your project details of logo design. Once you share all the required information, we will start working on it. I will design your logo beautifully and professionally. I Have checked your de Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(1192 Nhận xét)
7.9
eyenetindia

Hi, I have reviewed your job description "Logo design " and completely understand your requirements. I can start working on your project immediately. I have more than 8+ years experienced in this field of graphic desi Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(933 Nhận xét)
7.8
graphicmonster

Hello!! I am a perfect fit for this project. I would love to help you out with your " Logo design " I am a expert graphic designer with 7 years of professional experience in the field. Also, I am extremely proficien Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(646 Nhận xét)
7.6
image611

Let’s start *****can be done 6 hours ***** ***** Source Files ****** ****** will provide you Different format Ready for Print CD AI PDF PNG tiff JPG PSD ***** ****** Unlimited revisions till you satisfied ****** Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(1063 Nhận xét)
7.4
designdot0

Xin chào, Tôi sẽ cải thiện mẫu logo của bạn theo một hướng mới. Trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các định dạng tệp cần thiết và các biến thể cần thiết cho các ứng dụng khác nhau, đảm Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(293 Nhận xét)
6.9
designer69hub

Hello, I am ready to begin immediately, just chat. I looked over the information you posted on the "Thiết Kế Logo" assignment. I am very anxious to start working on your assignment, and I promise to finish it quickly a Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(380 Nhận xét)
6.1
artqueen47

Greetings, I'm Naveen Kumar,  I can read your project regard        Thiết Kế Logo               i can start your project (ASAP). i'm a GRAPHIC DESIGNER with 5+ year experience in this filed and 250+ satisfied client Thêm

$31 USD trong 1 ngày
(251 Nhận xét)
6.1
pixelstudio0077

Hi , Good evening! I am a professional Graphic Designer and Expert in Photoshop, Graphic Design, Illustrator, Logo Design and Photoshop Design, I am ready to provide you a Quality work with 100% perfection with satisf Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(116 Nhận xét)
5.6
ZiaulHaqueke

Hey, Do you need to create a logo for you project ? Let's start the work right now. I will send you 3 quick drafts of your logo so you can choose the best one. You will get 1st draft in 1 hour. You will get unlimited Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(72 Nhận xét)
5.7
shahnazbeg1864

Hello there! I understand that you are looking for someone to create a logo for you and I would like to offer my services in this area. With over 10 years of experience in graphic design and illustration, as well as o Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.1
ibadshaikh11

Hello! My name is Ibad and I am a graphic designer specializing in logo design, website design, and branding. I have extensive experience in creating visually compelling and memorable experiences that align with each c Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
2.3
Xypher6

Don't miss this As a dedicated and creative brand designer with over 3 years of experience, I have had the privilege of collaborating with numerous companies, both established brands and startups, to create impactful Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
WESSTR

Hello I have been an active graphic designer for 5 years, I have been working as a freelancer for 2 years, I have read your description and requests carefully and I am sure I will present you a logo exactly the way you Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chihai721

Mình từng có kinh nghiệm trong việc cải thiện Logo theo nhu cầu, với chi phí thấp nhất và hỗ trợ nhanh nhất, mình tin là chỉ cần trong tuần mình sẽ thiết kế và chỉnh sửa Logo theo đúng như nhu cầu của bạn.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anvu20041105

ib cho tôi để tìm hiểu mong muốn logo của bạn để tôi chỉnh sửa và thương lượng nhé ib cho tôi để tìm hiểu mong muốn logo của bạn để tôi chỉnh sửa và thương lượng nhé ib cho tôi để tìm hiểu mong muốn logo của bạn để tôi Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0