thiết kế logo cho công ty cổ phần y dược thanh hải

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

thiết kế logo có màu chủ đạo là màu xanh lá, có tên viết tắt công ty và tên công ty,

Thiết kế logo Thiết kế đồ họa Photoshop Illustrator Thiết kế Photoshop

ID dự án: #37484856

Về dự án

17 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

Được trao cho:

iGTTech

Hey there! I'm thrilled to propose my expertise as your go-to designer. Let's collaborate to create eye-catching and effective visuals that speak volumes for your brand. From sleek logos to engaging social media grap Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(318 Đánh Giá)
7.4

17 freelancer chào giá trung bình$79 cho công việc này

ArtisticPressure

Hello! My name is Sufiyan Ahmed and I'm from Pakistan. I have been creating unique, interactive, and beautiful designs for over 10 years. My skills include graphic design, illustrator, logo design and Photoshop. I no Thêm

$45 USD trong 1 ngày
(178 Nhận xét)
5.9
sunsoftpro

Tôi đến từ Việt Nam, đang ở HCM. Tôi có thể giúp bạn để đưa ra nhiều mẫu từ nhiều nhiều ý tưởng rồi thiết kế mang đến cho bạn lựa chọn. Sự quyết định cuối cùng trên mẫu chọn sẽ điều chỉnh cho đến khi bạn hài lòng. Cung Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(26 Nhận xét)
6.0
salihaanam17

Hi, I am very interested in this project and can do this work efficiently because I have 10 years experience. Please ping me for further communication. If needed, I will complete the first page. After that, you will aw Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(107 Nhận xét)
5.7
ahsan423

Dear, Greetings! I am excited to propose a compelling logo design for your project. Centered around a vibrant green color scheme, the logo will feature a harmonious blend of the company abbreviation and full name, ens Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
4.3
mdsozibnondol66

I'm Sozib, and I can tackle this job effortlessly. My experience and expertise make the tasks at hand seem like second nature to me. With a proven track record of success, I've honed the skills necessary to excel in th Thêm

$50 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
4.1
DataSoftExpertiS

Hello! As a seasoned logo designer, I'm excited about crafting a distinctive logo for Công Ty Cổ Phần Y Dược Thanh Hải. I understand the significance of a memorable brand identity and will focus on vibrant green hu Thêm

$120 USD trong 2 ngày
(15 Nhận xét)
1.6