Đã Đóng

Thiết kế logo theo ý tưởng -- 2

Job Description:

Thiết kế Logo cho câu lạc bộ, ý tưởng trong ảnh, cần 2 mẫu với tên clb khác nhau để xem ưng mẫu nào + Bản 1: chữ" CLB Thư Pháp VHU"

+ Bản 2: chữ" Hội Thư Pháp VHU"

Kĩ năng: Thiết kế Photoshop, Adobe Illustrator, Illustrator, Thiết kế logo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Tay Ninh, Vietnam

ID dự án: #35901499

8 freelancer chào giá trung bình$57 cho công việc này

navyaarts13

Hi, I have read your details posted in " Conceptual logo design " project. I will Provide you Best quality work with Great Options in Fair price and less time depending on the complexity of your design. I have e Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(2287 Nhận xét)
8.8
artxpertz89

Hey, I can Design an awesome LOGO for the club called " VHU Calligraphy Club ". You will get-✅ 3-4 Options with HD Quality. ✅ First draft within 5-6 hours. ✅ Fast Turnarounds with Unlimited Changes. ✅ AI,PSD,PDF,JPEG,P Thêm

$22 USD trong 1 ngày
(109 Nhận xét)
6.2
amazingarts06

Hey|Hi There|Hello there.... LOGO DESIGN I am ready to start right now. I read your project" Job description i will do that, I am Professional Graphic designer, high quality work, creative package design, character de Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(147 Nhận xét)
5.5
xiaomoon

hello my name’s Moon It would be an honor to work with you, I want to learn and get more experience in design, graphics. I will try my best to fulfill your request, thank a lot!

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thuytrang10

Tôi không có nhiều kinh nghiệm bởi vì tôi vẫn đang là sinh viên nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện 1 cách tốt nhất

$10 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hoangnguyenkh17

Hãy nói hết với tôi ý tưởng của bạn và tôi sẽ thực hiện nó làm tất cả kinh nghiệm mà tôi đang có để làm hài lòng bạn

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0