Đã Đóng

Thiết kế logo theo phong cách scarlet witch

Thiết kế logo theo phong cách Scarlet Witch kèm chữ

Đã có sẵn demo, cần thiết kế để thích ứng màu sắc

Kĩ năng: Thiết kế logo

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33879880

46 freelancer chào giá trung bình$33 cho công việc này

(4469 Nhận xét)
9.1
ChetnaArts

Hi, let's start working on it !! I will do {Scarlet witch style lo LOGO DESIGN } according to your requirement and consider every detail. I am really interested to know more about your project. I have very good knowl Thêm

$26 USD trong 1 ngày
(2132 Nhận xét)
8.4
navyaarts13

Hi, I have read about your ( Design the logo in the style of scarlet witch ) project details and interested to work on it. I will provide you Quick draft after awarding. I am here for long term work relationship Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(1670 Nhận xét)
8.4
(1565 Nhận xét)
8.0
GraphicFuture93

Hello There, I have read all your descriptions that you mentioned in the " Scarlet witch style LOGO DESIGN "project. I have done relevant work like these before as well. You can visit my portfolio to check my work he Thêm

$18 USD trong 1 ngày
(1070 Nhận xét)
7.6
sparkingdesigns

Hi, I am Kirti (Logo Designer) I'm interested in your Scarlet witch style logo design Design Project as an experienced graphic designer, I am sure about doing your project with 100% job satisfaction. Portfolio link: Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(523 Nhận xét)
7.4
DesignsQueen

Hi Dear, As i placed bid and read your logo design need i am confident to do this for you. I CAN DESIGN YOUR LOGO WITH VERSIONS PERFECTLY AND PROFESSIONALLY WITHIN A SHORT TIME FRAME. I will provide all file format a Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(659 Nhận xét)
7.0
GraphicArt13

  Hi, I read through the project details carefully for "  Thiết kế logo theo phong cách scarlet witch " Project. I always take a creative approach and provide 1-2 nice options for the Logo design as per your briefing Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(558 Nhận xét)
7.2
zenevatech

Hello There,  I'm Manoj, A graphic designer with vast experience of 11+ years. I have read your project requirements about Scarlet Witch logo Design and I'm interested to work on it. I will provide you Quick draft aft Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(528 Nhận xét)
7.0
graphicexpert9

Hi, I saw your " Scarlet witch style logo design " Project description I am an Experienced GRAPHIC, WEBSITE, 3D, 2D DESIGNER, I have read your all requirement of your project. I can rebuild your ALL DESIGN profession Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(339 Nhận xét)
6.8
graphicmonster

Hi, I just read your "Scarlet witch style logo design" project detail. Please ping me here to discuss further. I have well experience in this field of 5+ years. I will give you first draft with in few hours. Th Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(246 Nhận xét)
6.7
eDesignerExpert

Hello Greetings for the day. This is Ramneet Kaur. I am a freelancer graphic designer(logo expert) and have worked with many clients to create modern, eye-catching logos and designs.I have superlative in graphics de Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(413 Nhận xét)
6.8
(287 Nhận xét)
6.3
(308 Nhận xét)
6.2
iGTTech

Hello, I have reviewed the project requirements for "Scarlet witch style logo design " in detail and I have worked on similar projects in the past as well. I am a professional graphic designer with a good hands-on diff Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(126 Nhận xét)
6.3
abrcreative786

Xin chào, tôi đã sẵn sàng thiết kế logo theo phong cách Scarlet Witch cho bạn theo yêu cầu của bạn, vì vậy vui lòng nhắn tin cho tôi, cảm ơn. Vui lòng kiểm tra công việc gần đây của tôi trên Biểu trưng: https://www.b Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(298 Nhận xét)
6.5
balgraphic

Hi As you are looking for logo design I am pretty confident that I will be able to get your work done. I have more than 8 years of experience in graphic designing. Here you can check my profile and portfolio of work Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(177 Nhận xét)
6.4
(107 Nhận xét)
6.0
Segitdesigns

Chào bạn, Có, tôi có thể thiết kế logo theo phong cách Scarlet Witch một cách chuyên nghiệp với văn bản cần thiết kế để thích ứng với màu sắc khi xem xét tệp đính kèm của bạn càng sớm càng tốt! Tôi rất vui được thảo Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(66 Nhận xét)
6.2
vipjcreative

Hello dear, If you need Modern Minimalist" Thiết kế logo theo phong cách scarlet witch" I will provide you very different, modern, and minimalist logo design. the logos will be the true representative of your business Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(127 Nhận xét)
5.8