Đã Hủy

Web Development -- 2

I need a freelancer to help me with Web Development , my budget is around Rp 100000 - 300000 IDR and I need this project to be done within 3 days

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: web development projects freelancer, web development price freelancer, web development mysore freelancer, cms web development freelancer, web development seo freelancer, web development programing freelancer, web development, freelance web development budget, web development budget lamp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14852972

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp200000 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0
skarthik30

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp100000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0