Đã Đóng

Làm website người lớn cho tôi - 09/04/2021 21:49 EDT

5 freelancer chào giá trung bình$1776 cho công việc này

(1156 Nhận xét)
9.1
andreidevreact

Hello I am a detail-oriented developer who has 12+ years experiences and variety of skills. I have top skills in FullStack development. While reading your job description, I understood your main goal. As I am strong at Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.1
eunoia0107

Hello, How are you? i have checked your requirement in detail i can do it and will help you 100% sure If you want, please work with me thanks

$1500 USD trong 15 ngày
(11 Nhận xét)
3.1
Ndxjdh

We can do this job with good understanding and in estimated time frame.I ensure you that you will be 100% satisfied with our work. Please check our some good works with below URLs. [login to view URL] http://wernea Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
vinalamp

Hi anh Bên em là tập hợp đội ngũ của rất nhiều web developer có kinh nghiệm từ 5-15 năm. Bên em đã phát triển rất nhiều dự án cho các công ty trong nước và nước ngoài. Em đã xem qua yêu cầu củ Thêm

$1500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0