Đang Thực Hiện

Zunzun Health Center logo

need logo for our Natural Health & Wellness center in the US Virgin Islands.

>> Zunzun Caribbean Massage and Exotic Health Retreats & Spa <<

Must use a hummingbird in the design. see attachment for idea on header...

we like the detailed blue and green hummingbird.

Thanx!

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: zunzun wellness center, health center header design, design logo exotic, center health design, caribbean logo design, logo spa design, design center, wellness logo, spa logo, logo health, logo detailed, hummingbird, health logo, design logo spa, caribbean, wellness center design, wellness spa logo, spa design, logo design health center, logo attachment, exotic logo design, idea need logo, design health, natural green, logo green blue

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Jacksonville, Virgin Islands, U.S.

Mã Dự Án: #1007859

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

egreener

I'm ready to start sir

$30 USD trong 0 ngày
(48 Đánh Giá)
5.2
maximess

Hi, Let's Start>>> Please See PM.

$45 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.7