Đang Thực Hiện

Logo for a Bar

Hi there,

i realy like your style so i want to ask you if you could help me with a logo concept!

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: want help logo, logo bar, style logo concept, logo real estate concept, clothing line logo help, help logo day care, computer help logo, companies need logo help, adobe illustration help logo, logo concept

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Frankfurt am Main, Germany

Mã Dự Án: #4549052

Đã trao cho:

kevincc18

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
3.1