Đã Hủy

Logo for my site

I need a logo with a text "youwarez" and with a slogan "Share Your World"A sample is attached here with this

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: share logo, slogan for, slogan text, logo slogan text, slogan logo, need text logo, logo share, world logo, logo slogan, dating site logo sample, game site logo, cars web site logo, phpbb3 site logo banner, dating site logo, slogan site, matrimonial site logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1608608

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

crea8ivedesign

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(1888 Đánh Giá)
8.6