Đã Trao

logo for a start-up company

For my start-up company "snova", I need a logo. It is a software which will run in a custom Set-Top-Box

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem thêm: set company logo, set top box, f logo, box logo, custom software company, run start, set logo, company start, company set, set top, company logo set, software box logo, set top box dvr, linux set top box, set top box javascript, set top box design, ffmpeg set top box, top company, logo set, need custom logo, start company logo, start company

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1614080

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

dartex

Hired by the Employer

$100 USD trong 7 ngày
(37 Đánh Giá)
9.4